Team-MP 

Wat is MP?

Trainingen

Wedstrijden

Agenda

Klassering

Ranking

Uitrusting

Schijven

Series

Commando's

Puntentelling

Storingen

Een MP wedstrijd

Bijzonderheden

 

  

Wat is MP/SP?

MP staat voor "Militair Pistool" en is van oudsher een discipline waarbij uitsluitend gebruik mocht worden gemaakt van vuistvuurwapens die rgens ter wereld in gebruik waren (geweest) bij een gewapende macht. MP wijkt af van de precisiedisciplines omdat er wordt geschoten binnen verschillende tijden, op meerdere doelen en op verschillende afstanden. Dit maakt de discipline ongeschikt voor de beginnende schutter. Dit is ook de reden dat mensen die willen gaan meetrainen met MP, eerst ervaring met het precisieschieten met grootkaliber moeten opdoen.
|
SP staat voor Service Pistol. Deze discipline is een variant op MP en komen overwaaien uit het Verenigd Koninkrijk. SP gaat net even een stapje verder als MP. In tegenstelling tot MP, mag er bij SP tweehandig worden geschoten en mag er zowel met klein- (SPL) als grootkaliber (SPZ) worden geschoten.

 

Trainingen

De SV Prins Hendrik houdt regelmatig MP trainingen. Dit gebeurt ongeveer 1x per 2 weken op woensdagavond volgens een schema. Hierbij wordt de rechter 25m baan gereserveerd. Dit kan ook niet anders, want bij de discipline MP wordt op de schietbaan gelopen. Zo af en toe hoor je mensen klagen omdat ze moeten wachten op de linker baan voor het precisieschieten. Onterecht overigens, want indien de MP-schutters geen MP zouden schieten, zouden zij alsnog de schietpunten bezet houden omdat zij dan een precisiediscipline zouden schieten. Bovendien behoren de MP schutters tot de weinige leden die zeer regelmatig landelijke wedstrijden meeschieten. En we zijn en blijven een schietSPORTvereniging. Een kwestie van geven en nemen dus! Overigens kunt u als ervaren GKP schutter, rustig een keer meedoen, dat is geen probleem. De MP trainingen verlopen veilig onder leiding van een KNSA gecertificeerde instructeur of andere, zeer ervaren MP schutters.

Wedstrijden

De afgelopen tijd zijn steeds meer leden de discipline MP gaan beoefenen. Veel van deze leden gaan ook mee naar wedstrijden in het land. Dat de discilinbe erg populair is, blijk wel uit het feit dat er steeds meer wedstrijden worden uitgeschreven en ook de KNSA Rankinglijst een flink aandeel aan MP schutter kent. Ook de SV Prins Hendrik organiseert 2 MP-wedstrijden per jaar. Niet zonder succes, want de schutter zijn vaak goed te spreken over de schietbanen en het team begeleiders.  Was het vroeger nog zo dat je moest gaan bellen om mensen in te schrijven voor wedstrijden... nu kan het eenvoudig online op de website Baanplanner.eu.

De KNSA wedstrijdkalender voor pistool vindt u
HIER...

Inschrijven via de Baanplanner kan op
DEZE website...

Agenda Team-MP

Met al die wedstrijden is het soms lasting om te onthouden wie er wanneer op welke wedstrijd moet verschijnen en hoe laat. Daarom is er hiervoor een agenda gemaakt waarop je precies kan zien wanneer je aan de bak moet.

Raadpleeg de agenda
HIER...


Klassering

Tijdens de MP wedstrijden wordt geschoten in verschillende klassen. Op deze manier kan elke schutter schieten in zijn eigen klasse met schutters die ongeveer op hetzelfde niveau zitten. Om jezelf te klasseren, moet je 3 wedstrijden meeschieten, waarvan er n een AK of DK is. Op basis van je gemiddelde score, wordt je dan voor het volgende seizoen ingedeeld in de betreffende klasse. Indien je niet genoeg wedstrijden schiet of geen AK of DK schiet, ben je het volgende seizoen ongeklasseerd en moet je meeschieten in de hoogste klasse. Het wedstrijdseizoen loopt altijd van 1 oktober t/m 30 september.

De klasseringseisen voor MP zijn voor zowel senioren als veteranen (55+) als volgt:

- 215  H-klasse (Hoofdklasse)
- 200  A-klasse
- 180  B-klasse
- 000  C-klasse

Je kunt alle klasseringseisen
HIER zien...

Je kunt zien in welke klasse je zit door
HIER te kijken...

Ranking

Naast de klassering is er ook nog de Ranking. Ranking betekent dat er een lijst wordt bijgehouden waarin je kunt zien op welke plaats je in ons land staat voor o.a. de discipline MP. Voor Ranking tellen NK, DK, AK wedstrijden en alle Open wedstrijden die voor Ranking zijn aangemeld. Je gemiddelde score wordt bepaald door van alle resultaten de 3 hoogste bij elkaar op te tellen en hiervan het gemiddelde te nemen. Hierbij wordt gestart met het gemiddelde van het voorgaande seizoen, maar die vervalt zodra je in het huidige seizoen 3 resultaten hebt die hoger zijn dan het oude gemiddelde.

De Rankinglijst voor MP kun je
HIER raadplegen...

Uitrusting
Wanneer we bij MP over de uitrusting spreken, hebben we het voornamelijk over het wapen en de bescherming. We gaan het rijtje even af:

Gehoorbescherming
Wanneer we met dat laatste beginnen, moge het nut van goede gehoorbescherming duidelijk zijn. Gehoorschade is immers niet terug te draaien. Omdat er bij MP veel door de baancommandant wordt gesproken, is het gebruik van elektronische gehoorbescherming te overwegen. Deze dempen namelijk wel de knal, maar laten spraak gewoon door. Helaast is goede elektronische gehoorbescherming niet goedkoop, maar wanneer je vaak MP schiet, zeker het overwegen waard.

Schietbril
Bij de discipline MP is ook oogbescherming verplicht. Niet alleen voor de schutters, maar voor iedereen die op de baan aanwezig is. Dit komt omdat bij deze discipline ook dichter bij de kogelvanger wordt geschoten. Op 15m is de kans dat je iets "terug krijgt" groter dat op 25m. Zorg dus voor een goede bril die niet gaat beslaan. Overigens hoeft u zich bij de SV prins Hendrik niet al teveel zorgen te maken, want de kans op terugkomende fragmenten is uiterst gering, aangezien ook vanaf afstanden van 4 meter wordt geschoten door andere gebruikers. Meestal worden brillen met gele glazen gebruikt omdat deze wat meer contrast geven. Ook de transparante brillen voldoen echter prima. De brillen met het grijze glas zijn minder geschikt omdat deze veel licht wegnemen en je de richtmiddelen dus minder goed kunt zien. Mensen die al brildragend zijn, hoeven niet ook nog eens een veiligheidsbril te dragen. Overigens zijn ook veiligheidsbrillen op sterke verkrijgbaar. Helaas wel met een fors prijskaartje er aan vast. Voor wie de richtmiddelen niet snel genoeg scherp krijgt, is een zogenaamde 'computerbril' wellicht het overwegen waard. Deze heeft de focus op het juiste punt liggen. Het blijft echter een compromis. 

Munitie
Men zegt vaak dat de munitie niet zo belangrijk is omdat elke munitiesoort beter groepeert dan de schutter zelf. Voor MP gaat dit niet altijd op. De veelgebruikte 9x19mm munitie bijvoorbeeld, kent namelijk verschillen in kruitsoort en -lading en gewicht van het projectiel. Dit betekent dat ze weliswaar zullen groeperen, maar dat deze groep niet per definitie voor elke munitiesoort op dezelfde plek op het doel valt. Zeker bij een wapen met vaste richtmiddelen is het dan van belang om een munitiesoort te hebben die goed bij het wapen past en waarmee het wapen goed functioneert. Natuurlijk is ook het gebruik van herladen munitie een optie omdat daarbij de munitie precies met het wapen kan worden gematcht, maar niet iedereen heeft daarvoor de tijd en de middelen. Het is aan te raden om gebruik te maken van mantelmunitie. Deze is op bijna alle MP banen toegestaan, verminderd de hoeveelheid schadelijke dampen en vervuilt de loop het minst. Sinds 1 oktober 2011 is het gebruik van Magnum munitie bij de discipline MP eveneens toegestaan. Met het gebruik hiervan maak je echter niet altijd vrienden op de schietbaan. Ook het gebruik van wadcuttermunitie is gewoon toegestaan, zolang deze maar niet worden verschoten uit een wapen dat uitsluitend is ingericht voor het verschieten van wadcutters. Overigens is bij de discipline Militair Pistool het gebruikt van kalibers tussen de 7,62 en 11,6mm toegestaan.

Het wapen
Tenslotte het wapen. Zoals eerder gemeld is elk pistool en elke revolver toegestaan dat aan de reglementen voldoet. Ook toegestaan zijn wapens die alleen magnummunitie kunnen verschieten, maar gn wapens die uitsluitend wadcuttermunitie kunnen verschieten. Het is een veel voorkomend misverstand dat het wapen in het bekende ISSF kistje moet passen. MP is niet door de ISSF gereglementeerd. Het wapen moet wel voldoen aan de volgende belangrijkste eisen:

- Looplengte maximaal 152,4mm
- Trekkerdruk minimaal 1360 gram
- Kolf mag niet verstelbaar zijn
- Kolf mag geen palmsteun hebben
- Kolf mag nergens breder dan 44mm zijn
- Wapen mag geen loopgewichten hebben
- Wapen mag geen mondingsrem/compensator hebben
- Wapen mag geen optische richtmiddelen hebben
- Kaliber minimaal 7,62mm en maximaal 11,6mm

Schijven

De discipline MP wordt verschoten op schijven met de afmetingen 76x45cm plus een witrand van 1cm rondom. Het hart van de schijf ligt 140cm boven de vloer, met een marge van 10cm omhoog en 20cm omlaag. Het hart mag dus tussen de 120 en 150cm liggen. Elke schutter beschikt over 3 schijven welke op een hartafstand van 75cm uit elkaar hangen.  De ringen 7 t/m 10 zijn volledig zichtbaar en elke treffer in dit gebied is tellend. Ring 6 is bijna helemaal zichtbaar, maar wordt aan beide zijkanten afgebroken. Treffers in ring 6 zijn tellend voor zover deze uiteraard het zwart raken. In de 4 hoeken is verder nog het zwart van ring 5 zichtbaar. Treffers in dit gebied tellen echter niet mee en worden als een "0" gewaardeerd. Om het verschil in diameter van de verschillende kalibers op te heffen, wordt elke treffer opgewaardeerd naar het maximaal toegestane kaliber 11,6mm. Op wedstrijden start elke schutter op nieuwe schijven, maar vaak wordt dit niet gedaan of wordt er slechts 1 schijf vernieuwd. MP kaarten zijn met prijs van ca. 1 euro bijna 3x zo duur als bijvoorbeeld de 55x55cm precisie- of snelvuurschijven. Om die reden zoeken veel verenigingen hun heil bij in eigen beheer gedrukte kaarten of insteekkaarten. Vaak wijken ze wat af in kleur. De KNSA eist weliswaar dat de kaarten zwart met wit moeten zijn, echter is de vraag wanneer wit niet langer wit is en zwart niet langer zwart? Het wit van de originele kaarten is immers chamois-kleurig. Voor zover de kaarten geen hindelrijk licht reflecteren, zijn ze gewoon toegestaan. Dit blijkt wel uit het feit dat ze ook bij DK's etc worden gebruikt.

Series

De discipline Militair Pistool kent 4 verschillende series, welke worden voorafgegaan door n proefserie. Deze proefserie is identiek aan serie1.  We onderscheiden de volgende series:

Proefserie en Serie 1
6 schoten staand op 1 doel, afstand 25m en tijd 3 minuten

Serie 2:
6 schoten staand op 1 doel, afstand 20m en tijd 15 seconden

Serie 3:
6 schoten knielend op 2 doelen, afstand 20m en tijd 12 seconden

Serie 4:
6 schoten staand op 3 doelen, afstand 15m en tijd 9 seconden

 
Commando's / fluitsignalen

De discipline MP wordt geheel geschoten onder leiding van en op commando van een baancommandant. In de praktijk doe je dus niets zonder dat de BC daarvoor opdracht geeft. Ook niet het uitpakken en inpakken van de uitrusting. Aan het begin van een wedstrijd geeft de BC toestemming voor het uitpakken en klaarmaken van de uitrusting. Hiervoor krijgt je officieel 3 minuten de tijd. Daarna wordt gestart met de proefserie. Op sommige verenigingen kom je afwijkende of uigebreide commando;s tegen, maar reglementair zijn de volgende commando's aan de orde:

WAPENS LADEN
Dit betekent dat  je de kamervlag mag verwijderen en je volle patroonhouder in het wapen mag plaatsen en het wapen mag doorladen. Je mag tevens proefaanslagen op de schijf maken. Soms wordt dit er ten overvloede bij gezegd. In een enkel geval moet je na dit commando eerst nog je patroonhouder vullen, maar op de meeste verenigingen mag je de magazijnen tussen de series door vullen.

ATTENTEI
Dit betekent dat de serie bijna gaat beginnen. De schutters nemen de zogenaamde "vaardighouding" aan, d.w.z. met je arm en het wapen onder een hoek van 45 graden tov de vloer en wachten op het fluitsignaal. Alleen bij de proefserie en serie 1 is de vaardighouding niet van toepassing en wordt vanachter de tafel geschoten. Indien je tijdens dit commando niet gereed bent, dien je binnen 3 seconden je hand op te steken. De BC wacht dan 15 seconden en geeft opnieuwe het commando ATTENTIE.

KORT FLUITSIGNAAL
Een kort fluitsignaal betekent dat de serie is gestart. Je dient je wapen op het doel te brengen en binnen de gestelde tijd de doelen af te werken. Wanneer je klaar bent zorg je ervoor dat het wapen open staat en het magazijn is uitgenomen en blijf je het in de richting van de kogelvanger houden totdat de baancommandant het heeft gecontroleerd.

LANG FLUITSIGNAAL
2 seconden voordat de tijd is verstreken, klink een lang fluitsignaal. Dit signaal houdt 2 seconden aan. Het einde van het signaal betekent dat de tijd om is. Dit betekent dat er binnen het aanhoudende signaal nog mag worden geschoten. Vallen er schoten buiten de tijd, dan worden even zo vaak de hoogste treffer op je schijf van je score afgetrokken.

WAPENS ONTLADEN
Dit is een officieel commando, maar het wordt vaak overgeslagen. Zorg ervoor dat je wapen open staat en de houder is uitgenomen. Beiden moeten lg zijn. De kamervlag moet worden geplaatst. De baancommandant controleert het wapen en geeft je toestemming om het wapen weg te leggen.

BAAN VRIJ
Dit is het signaal dat de schutters mee mogen lopen naar de doelen om de score op te nemen. Let op dat de schutters niet dichter bij de schijven mogen komen dan door het personeel aangegeven. Meestal wordt dit aangeduid met een (rode) lijn.  

Puntentelling

Elk schotgat wordt bij twijfel opgewaardeerd naar 11,6mm dmv een schotmaat (kaliber). Treffers binnen ring 6 t/m 10 tellen als overeenkomstige waarde. De maxmale score is aldus 4x 60 punten = 240 punten. Voor elk schot dat buiten de tijd valt of niet is afgevuurd geldt dat de hoogste treffer op de betreffende kaart en in de betreffende serie, op het totaal in mindering wordt gebracht. Elk schot in ring 5, de witte rand of daarbuiten, wordt gewaardeerd als "0". Tijdens een wedstrijd worden de treffers aangewezen en opgelezen en genoteerd op een scorelijst. Indien je bezwaar wilt maken, dien je dit meteen te doen zodra een score wordt opgelezen.

Storingen

Niets is zo vervelend als een storing aan je wapen tijdens een MP wedstrijd. Niet alleen kost het je punten, maar je moet ook nog eens de hele serie in je eentje opnieuw schieten terwijl de anderen toekijken en tijd om de storing binnen de tijd te verhelpen is er meestal niet. De regels zijn simpel: Zodra je een stroring hebt, geef je dit onmiddelijk aan door je hand op te steken. Verder doe je niet en je blijft vooral van je wapen af. Doe je dat laatste niet, dan is de storing ongeldig en mag je de serie niet over doen. De baancommandant controleert of het een geldige storing betreft. In eerste instantie door het wapen over te nemen, op de kogelvanger te richten en de trekker over te halen. Valt er een schot, dan is de storing ongeldig en mag je niet opnieuw schieten.

Ingeval de storing wl geldig is, wordt vastgelegd hoevaak je inmiddels hebt geschoten. Vervolgens schiet je de gehele serie a 6 schoten opnieuw. Daarna wordt het totaal van lle treffers bij elkaar opgeteld en worden voor de teveel verschoten patronen de hoogste treffers afgewaardeerd. Stel dus dat je na 2 schoten een geldige storing krijgt, dan heb je in totaal dus 2 + 6 = 8x geschoten. De 2 hoogste resulaten op de kaart worden dan afgetrokken. Tijdens een wedstrijd mag je 1 storing hebben in de series 1+2 samen en 1 storing in de series 3+4 samen. Heb je daarbuiten nog een stroring dat telt elke niet afgevuurde patroon als een "0".

Een MP wedstrijd

Veel recreatieve schutters worden al huiverig als ze het woord "wedstrijd" horen. Toch is dit niet nodig. Een wedstrijd is meestal een gezellig en ontspannen uitje. Wanneer je vaker MP wedstrijden meeschiet, kom je ook steeds vaker dezelfde schutters tegen. Het verloop van zo'n wedstrijd is globaal als volgt:

Inschrijven
Het inschrijven voor een wedstrijd gebeurt via een website Baanplanner.eu. Je kunt daar online een baan reserveren. Op de wedstrijddag dien je een half uur voordat jouw wedstrijd begint, op de betreffende vereniging aanwezig te zijn. Doorgaans vul je dan een formulier in met jouw gegevens, laat je je wapen controleren en reken je het inschrijfbedrag af, wat meestal 8 euro bedraagt. Je mag tevens een schietbeurt in je schietboekje laten afstempelen. Daarna kun je in de kantine een bakkie doen totdat je aan de beurt bent. Ondertussen worden jouw gegevens verwerkt en de serie voorbereid.

Naar de schietbaan
Wanneer je aan de beurt bent, wordt je door het personeel opgeroepen en mag je meelopen naar de baan, alwaar je een schietpunt krijgt toegewezen. Je zet daar je tas of koffer neer en wacht tot de baancommandant de schutters toestemming geeft om hun spullen uit te pakken. Formeel staat daar een tijd van 3 minuten voor. Je legt dan klaar:

- Je wapen + patroonhouder (GEOPEND neerleggen, loop richting kogelvanger, kamervlag plaatsen)
- Eventueel extra patroonhouders
- Minimaal 40 patronen (30 patronen + reserve voor storingen max 10 patronen)
- Je veiligheidsbril
- Je gehoorbescherming

De baancommandant houdt ondertussen een verhaaltje en zal je o.a. vragen om je mobiele telefoon uit of stil te zetten. Hij zal tevens zeggen of je al dan niet op eigen initiatief je patroonhouders tussendoor mag vullen.

De wedstrijd
Indien alles duidelijk is, zal de wedstrijd beginnen. De BC zal de schutters vragen zich gereed te maken en de patroonhouder te vullen. Hij zal verder voorafgaande aan elke serie uitleggen wat en hoe er wordt geschoten.  Elke serie verloopt vervolgens zoals bij "Commando's / fluitsignalen" omschreven. Indien je een storing aan je wapen krijgt, handel je zoals omschreven onder "Storingen". Na elke serie worden de punten getelt zoals beschreven onder "Puntentelling". Let op dat indien je het met een schotwaardering niet eens bent, je direct bezwaar maakt. Aan het einde van de wedstrijd vraagt de griffier je om een paraaf waarmee je akkoord gaat met de telling. De baancommandant vraag de schutters al dan niet om hun hulzen op te ruimen en geeft toestemming om de wapens op te bergen. Dit laatste mag je NOOIT op eigen initiatief doen.

Na de wedstrijd
Terwijl je na de wedstrijd met de schietmaten wat drinkt in de kantine en een broodje bal met satesaus wegwerkt, worden op het telbureau de scores verwerkt. Zodra deze klaar zijn, worden ze aan jou uitgereikt. Op de kopie wordt een paraaf van je gevraagd.

Bijzonderheden

Bij elke schietsportdiscipline zijn wel enkele bijzonderheden waar je op moet letten. Wij vatten ze samen onder dit kopje en vullen dit aan wanneer van toepassing.

Knielende schiethouding
Serie 3 wordt geschoten vanuit de knielende schiethouding. Hierbij mag je zelf kiezen op welke knie je knielt, maar de meest logische is de knie aan de kant van je schiethand. Je mag dan namelijk een positie aannemen zoals je zelf wilt. Indien je knielt op de andere knie, is het verplicht om de lijn die de schouders maken met de gestrekte schietarm, in n lijn te houden die haaks staat op de doelen. Verder mag je tijdens het knielend schieten met je vrije hand steunen op je eigen lichaam, dus bijvoorbeeld op je been. Wat niet mag is steun zoeken bij een object buiten het eigen lichaam, bijvoorbeeld de vloer.

Holsters
Bij de discipline MP is het in principe toegestaan om een holster te gebruiken. Dit is een beslissing van de vereniging./baancommandant. Op wedstrijden komt het gebruik van holsters niet voor. Tijdens onze trainingen wl. De voornaamste reden daarvoor is dat wanneer wij met z'n allen naar de doelen lopen om de scores te bekijken, wij het veiliger vinden dat de wapens in een holster worden meegenomen dan dat zij onbewaakt op het schietpunt achterblijven.

Kamervlag
Het gebruik van een zogenaamde kamervlag of veiligheidsvlag is op wedstrijden verplicht vanaf 1 oktober 2013. Bij MP houdt dit in dat de kamervlag ALTIJD is geplaatst wanneer het wapen uit de koffer of tas is. De kamervlag wordt slechts 1x per serie verwijderd en dat is na het commando "LADEN". Meteen na het commando "WAPENS ONTLADEN" wordt de kamervlag weer geplaatst.EPP
EPP staat voor Europees Politie Parcours en heeft helemaal niets met Militair Pistool te maken. EPP wordt van tijd tot tijd bij ons beoefend, maar is geen KNSA erkende schietsportdiscipline. Het valt dus onder de zogenaamde facultatieve disciplnes, dus feitelijk "toegevoegde" disciplines. Het beoefenen van dergelijke disciplines is gewoon toegestaan voor zover gebruik wordt gemaakt van wapens die op grond van een andere, wl KNSA erkende discipline reeds voorhanden zijn. Voor dergelijke disciplines mag dus k gewoon een schietbeurt worden afgestempeld. EPP kent meer variatie dan MP en is uitsluitend geschikt voor gevorderde GKP schutters die ook ervaren MP schutters zijn.

 

 
Agenda Team-MP

 


Inloggen 

Schietsportvereniging Prins Hendrik, Verlengde Sportlaan 1, 3905AE Veenendaal
Tel. 0318 524952  -  E-mail. info@svprinshendrik.nl
KvK Utrecht 40476968  -  Postbank 2032447