LIDMAATSCHAP


Bookmarks


Openingstijden


Maandag: 19.00-21.00 uur

Junioren LP/LG

Dinsdag: 19.30-22.00 uur

KKG/KKK/LP/LG/KKP/GKP

Woensdag: 19.30-22.00 uur

KKG/KKK/LP/LG/KKP/GKP

Donderdag: 19.30-22.00 uur

KKG/KKK/LP/LG/KKP/GKP

Zaterdag: 15.00-17.30 uur

KKG/KKK/LP/LG/KKP/GKP


Wist u dat...


U zich uitsluitend schriftelijk kunt aanmelden?

U altijd een Verklaring
omtrent uw Gedrag moet overleggen?

Dit niet geldt voor jeugdleden van 10 t/m 15 jaar?

Wij een Eigen Verklaring moeten vragen?

U verplicht bent om de basisopleiding te volgen?

Veiligheid belangrijker is dan resultaat?

Wij u graag als lid verwelkomen?
AANMELDEN SENIOREN VANAF 18 JAAR

De aanmelding gebeurt uitsluitend met een op de vereniging verkrijgbaar aanmeldingsformulier. Dit formulier dient volledig door u te worden ingevuld en ondertekend en met 2 pasfoto's, en een 'Eigen Verklaring' te worden opgestuurd aan de secretaris. Het is ook mogelijk om de aanvraag te deponeren in de witte brievenbus in de entree van het clubgebouw. U kunt dit aanvraagformulier ophalen bij de TC-balie in ons verenigingsgebouw of verkrijgen door het te downloaden van deze website (indien mogelijk 2 zijdig afdrukken). De minimum leeftijd is 10 jaar voor het schieten met luchtwapens en 18 jaar voor het schieten met vuurwapens (16 jaar onder begeleiding). Voor juniorleden en seniorleden zijn aparte inschrijfformulieren beschikbaar. Let op: Indien niet alle gevraagde gegevens op het formulier worden verstrekt, of een handtekening op het formulier ontbreekt, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Op uw aanvraagformulier vult u het nummer van een geldig legitimatiebewijs in. Op de eerste les van de Basisopleiding, vragen wij u om ditzelfde legitimatiebewijs aan ons te tonen.


AANMELDEN JUNIOREN 10 t/m 17 JAAR

De aanmeldingsprocedure voor juniorleden wijkt af van die van de senioren. Juniorleden t/m 17 jaar kunnen zich aanmelden via een aanmeldformulier junioren . Vanaf 18 jaar wordt het formulier voor senioren gebruikt. Net als bij de senioren, geldt dat ook junioren een Eigen Verklaring moeten overleggen. Omdat zij minderjarig zijn, bestaat deze verklaring uit een deel dat zij zelf invullen en een deel dat door een ouder wordt ingevuld. Vaak kan men per direct lid worden, tenzij er een wachtlijst is. Ook juniorleden worden aangemeld bij de KNSA. Juniorleden betalen geen entreegelden voor vereniging of KNSA. Juniorleden die bij aanmelding 16 jaar zijn, dienen een Verklaring Omtrent hun Gedrag (VOG) te overleggen. Zij dienen ook gebruik te maken van het aanmeldingsformulier voor senioren. De contributie voor Juniorleden is all-in, dus kaarten en munitie zijn in begrepen voor zover deze worden gebruikt op de jeugdavond.


VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG (VOG)

Kort na de aanvraag krijgt u bericht van de secretaris omtrent de verdere gang van zaken. Ook zal er van u een zogenaamde
"Verklaring Omtrent het Gedrag" worden gevraagd indien u 16 jaar of ouder bent. Voor het aanvragen van de VOG bereiden wij een digitaal formulier voor. U krijgt vervolgens een e-mail van de Dienst JUSTIS met een code. U logt in met uw DigiD en vult de code in. U controleert uw gegevens en betaalt € 33,85 via iDEAL. De VOG wordt vervolgens thuisgestuurd. Heeft u geen DigiD of iDEAL? Dan kan de "VOG" op het gemeentehuis worden aangevraagd, na overleggen van een door onze vereniging getekend formulier en kost dan € 41,35. Een VOG wordt verleend door het Centraal Orgaan VOG (COVOG) namens de Minister van Justitie. Op het formulier wordt verklaard dat niet van bezwaren is gebleken ten aanzien van het doel van de aanvraag, in dit geval lidmaatschap van een schietsportvereniging.


PROCEDURE

Zodra u uw VOG binnen hebt, dient u deze aan ons te overleggen. U wordt dan op korte termijn door ons uitgenodigd voor een proefperiode van 1 maand, waarin wordt verwacht dat u de vereniging 4x bezoekt. In deze proefperiode wordt o.a. een kort intakegesprek gevoerd en een aanvang gemaakt met de verplichte basisopleiding.

Aan het einde van de proefperiode vragen wij u de entreegelden te overleggen en de KNSA contributie en melden wij u aan bij de KNSA. Het entreegeld voor de KNSA bedraagt € 42,50 euro, de entree voor de vereniging € 42,50 euro. De contributie van de KNSA bedraagt € 42,50 euro (na 1 juli de helft). Voor de betaling van de entreegelden ontvangt u van de penningmeester een factuur. Uw VOG wordt na inzage als kopie gearchiveerd en het origineel wordt aan de KNSA opgestuurd omdat ook zij van nieuwe schutters een VOG eisen. Dit betekent dus dat u een redelijk recente VOG dient te overleggen want op het moment dat de KNSA deze ontvangt mag deze niet ouder zijn dan maximaal 6 maanden. Van bezitters van een verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen, vraagt de KNSA geen VOG. Jeugdleden tot 16 jaar hoeven geen VOG te overleggen. Vanaf 16 jaar is dit wel het geval. Voor jeugdleden tot 17 jaar bedraagt de entree € 21.25. Vanaf 18 jaar bedraagt de entree € 42,50 voor de vereniging en € 42,50 KNSA entree berekend.

Na afloop van uw proefperiode, gaat direct uw aspirant-status in. U vervolgt uw basisopleiding normaal gesproken zonder onderbreking.

Deze basisopleiding zal bestaan uit:

 • 1x Theorie-instructie
 • 4x praktijkinstructie pistool + toets schietveiligheid  
 • 4x praktijkinstructie geweer + toets schietveiligheid
 • Theorie-instructie baancommandant

De basisopleiding wordt verzorgd door KNSA A- en basistrainers die in het bezit zijn van een kaderlicentie. Tijdens de theorie-instructie komen o.a. de volgende zaken aan bod:

 • Algemene (wapen)veiligheid
 • Baan- en Veiligheidsreglement
 • Wapenstoringen
 • Wat te doen bij problemen/ongevallen op de schietbaan
 • Commando's van de baancommandant
 • Historie van de vereniging
 • Het "wie-wat-waar" binnen de vereniging

Het praktijkgedeelte volgt de checklist en toets naar model van de KNSA. Tijdens de praktijklessen wordt ook de nodige theoretische kennis overgebracht.

Zodra u uw basisopleiding met succes hebt afgerond, ontvangt u bericht dat uw aspirant-status wordt voortgezet en u zelfstandig mag schieten met lucht- en kleinkaliber vuurwapens. De aspirant-status duurt 6 maanden vanaf de ingangsdatum na de proefperiode. De basisopleiding moet worden voltooid binnen de aspirant-periode. Na afronding van uw basisopleiding ontvangt u ook een schietbeurten registratie boekje, hetgeen elke keer voor het betreden van de schietbaan bij de TC-balie dient te worden afgegeven. U kunt het HHR + Statuten downloaden via de website. Een factuur voor de contributie wordt u automatisch toegezonden.

Zodra de asprirant-periode van 6 maanden voorbij is, verwerft u, indien u geen tegenbericht van het bestuur ontvangt, automatisch het lidmaatschap.


KOSTEN

Voor nieuwe leden brengt het eerste jaar de meeste kosten met zich mee. Hieronder een overzicht van de kosten van VOG, entreegelden, contributie en KNSA (voorbeeld 2023)

Soort lid

Entree SVPH

Contributie SV /jaar

Kaarten/munitie

Entree KNSA

Contributie KNSA


Jeugdlid (10-17)

€ 21,25

€ 107,-

inbegrepen

€ 0,-

€ 17,-


Juniorlid (18-20)

€ 42,50

€ 179,50

voor geldende prijzen
( inbegrepen wanneer wordt geschoten binnen het jeugdteam )

€ 0,-

€ 22,-


Seniorlid (18-65)

€ 42,50

€ 107,-

voor geldende prijzen

€ 42,50

€ 42,50


65+ (65->)

€ 42,50

€ 120,-

voor geldende prijzen

€ 42,50

€ 42,50


Procedure + kosten stap voor stap, uitgaande van een Seniorlid:

Stap 1: Aanvraagformulier voor lidmaatschap invullen en vergezeld van 2 recente pasfoto's en Eigen Verklaring inleveren. Kosten: Prijs voor pasfoto's

Stap 2: Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. Kosten: € 33,85 bij digitale aanvraag of € 41,35 te voldoen bij aanvraag op het Gemeentehuis. Voor de digitale aanvraag heeft u een DigiD nodig.

Stap 4: Na overleggen van uw VOG, doorlopen van een proefperiode van 1 maand. U toont een orgineel legitimatiebewijs (dezelfde als genoemd op uw aanvraagformulier) De proefperiode omvat o.a. een intakegesprek en de start van de basisopleiding. Kosten: ledenprijzen voor kaarten en munitie

Stap 5: Aan het einde van de proefperiode overleggen van de entreegelden + KNSA contributie.
Kosten: entree KNSA € 42,50 ,vereniging entree € 42,50, KNSA contributie € 42,50 euro (of € 21,25 na 30 juni)

Stap 6: Mits er geen problemen zijn, wordt uw aspirant-status voortgezet en gaat deze 6 maanden na ingangsdatum over in het lidmaatschap.

De contributie is opgebouwd uit meerdere bedragen ( KNSA / SVPH / SSCV ) volgens de hieronder aangegeven berekening:

Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie:
KNSA Contributie Senior Leden €42,50
KNSA Contributie Jeugd leden €22,00

Schietsportvereniging Prins Hendrik:
SVPH Contributie Senior Leden €47,50
SVPH Contributie Jeugd leden €29,00

Schietsportcentrum Veenendaal: ( beheerders van de accommodatie )
SSCV Contributie Senior leden €120,00 ÷ 12 x resterende maanden.
Contributie Jeugd leden €56,00 ÷ 12 x resterende maanden.


 


InloggenLidmaatschap 2024


Junior leden:
Contributie € 107,-
KNSA € 17,-

Senior leden:
Contributie € 167,50
KNSA € 42,50

65+ leden:
Contributie € 157,50
KNSA € 42,50

Entreekosten:
KNSA € 42,50
Vereniging € 42,50


Schietsportvereniging Prins Hendrik, Verlengde Sportlaan 1, 3905AE Veenendaal
Tel. 0639-388592 - E-mail. info@svprinshendrik.nl
KvK Utrecht 40476968 - Postbank 2032447